Innovationskraft Kalmar län


Regionförbundet leder ett omfattande arbete för att samla alla offentliga och privata aktörer med ett intresse att arbeta med innovationsfrågor för länet. Resultatet ska bli ett gemensamt handlingsprogram för att tydliggöra och tillgängliggöra aktörer och resurser på ett tydligare sätt.

Arbetet påbörjades med en stor dialogdag i Kalmar den 9 april, 2013. Sedan dess har flera tematiska workshops och träffar genomförts på flera ställen i länet, med olika deltagare och inriktningar. För att jobba fram handlingsprogrammet samverkar Regionförbundet med oss på Kalmar Science Park, Almi Kalmar län, IUC Kalmar län och Atrinova Affärsutveckling. Genom att ta lärdom från andra regioner och länder och utgå från vårt befinligta regionala innovationssystem hoppas aktörerna öka företagens och samhällets innovationsförmåga.

Nästa träff genomförs i Oskarshamn den 3 september och då handlar det om att identifiera idéer och metoder som kan bidra till att utveckla offentlig verksamhet samt utveckla näringslivets förmåga att bättre möta behoven i offentlig sektor. Hör av dig till oss om du tycker att det låter intressant!

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län och bedrivs delvis med inblandning från Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin, IVA.

Följ arbetet med Innovationskraft Kalmar län på bloggen:

www.innovationskraftkalmarlan.se

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.