Hållbara företag är mer lönsamma


När Kalmar Science Parks inkubatorföretag får vrida och vända på sina affärer ur ett hållbarhetsperspektiv släpps kreativiteten loss och nya affärsmöjligheter upptäcks.

Alla företag som är anslutna till inkubatorn får numera gå igenom en så kallad CSR-utbildning där de genomlyser sin egna verksamhet med hjälp av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

– Vi vet att hållbara företag är mer lönsamma företag, säger Kalle Blohm som är verksamhetsledare för Incubator. De lockar till sig attraktiv arbetskraft, de slipper dyra konflikter och skapar trygga leverantörsrelationer.

Det här bekräftas också av forskning som gjorts om företag och hållbarhetsarbete, bland annat vid Harvarduniversitetet i USA.

Fördomar om hållbarhetsarbete
Utbildningen för inkubatorbolagen hålls av Christel Liljegren på Energikontor Sydost och Jessica Bergsjö, Firman AB som ofta stöter på fördomar om hållbarhetsarbete när de är ute och träffar företag.

– Många tror att det är väldigt dyrt, tidskrävande och svårt att jobba med hållbarhet och att det bara är de stora företagen som sysslar med sånt, säger Jessica Bergsjö. Men sedan inser man att det verkligen gör skillnad. Små, små saker som förändras påverkar faktiskt i det stora. Det är en häftig upplevelse.

– Företagen känner också en ökad stolthet och tillfredställelse med sin produkt, fortsätter Christel Liljegren. Och då förstår man att man faktiskt skapat ett mervärde mot sina kunder som man tidigare inte hade.

Tips för att komma igång
Här är tre tips från Jessica och Christel till dig som vill komma igång med hållbarhetsfrågor i ditt företag:

  1. Det låter kanske lite trist, men gör en nulägesanalys för att skapa medvetenhet.
  2. Bara börja någonstans och sätt rimliga mål. Vänta inte!
  3. Ställ dig den enkla frågan ”bidrar det jag gör just nu till hållbarhet eller ohållbarhet?” Ditt eget svar kommer guida dig om vart du ska börja.

Text Camilla Dopson/Kalle Blohm
Foto Jessica Bergsjö

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.