Go Youtube! Föredrag den 26 februari


Youtube slår nytt rekord i räckvidd. Den är idag den tredje största TV-kanalen i Sverige — inom kort den största.  Kom och lyssna på en intresseväckare om Youtube med Linnea Johansson från Viva Media.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.