Vill du ta del av Glasrikesmiljonen?


2013-12-17

Tillväxtverket har beslutat att bevilja Glasriket i Småland sex miljoner kronor och Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet i Kalmar län satsar tre miljoner vardera. Pengarna ska användas till att underlätta omställningen av Glasriket genom initiativet ”Glasrikesmiljonen”. Är du ett av företagen som vill ta del av potten?

Under projekttiden på tre år ska Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet i Kalmar län i ett unikt samarbete bevilja stöd till cirka tio företag i Glasriket som med finansiellt stöd kan genomföra strategiska tillväxtinvesteringar. Stödet ges till maximalt 25 % av investeringen och lägst 1 msek och högst 1,2 msek. Projektet ska bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra Glasrikeskommunerna.

— Projektet ”Glasrikesmiljonen” är en unik möjlighet att investera i och utveckla verksamheter i Glasriket, säger Mats Olsson Kalmar Science Park.

Satsningen är en del av regeringens uppdrag att utveckla Glasriket. Glasrikesuppdraget leds av Länsstyrelsen i Kronobergs län, där Tillväxtverket speciellt utpekats att bistå tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län.

Bidrag får lämnas till

• Byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk
• Maskiner och inventarier, dock ej fordon
• Produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling, eller andra liknande ändamål, under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift.

Anm. Projekt- och bidragstiden för detta projekt har utgått.

Text och bild: Helena Erngård

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.