Full koll på blodtrycket för ett friskare liv


Nu antar vi Accumbo till Kalmar Science Parks incubator. Ett högintressant e-hälsoföretag med potential att göra stor skillnad för många människor. De bygger nämligen Sveriges första digitala vårdtjänst specialanpassad för patienter med högt blodtryck.

Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna bakom flera av våra folksjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom och stroke. Det finns även kopplingar till demens. Man räknar med att cirka två miljoner vuxna har högt blodtryck i Sverige.

App för kontinuerlig blodtryckskontroll
För att kunna behandla blodtryck effektivt krävs det dock att det mäts rätt och kontinuerligt. Det är något som Accumbo vill lösa genom sin app, där patienten mäter sitt eget blodtryck i hemmet med en särskilt designad och kvalitetssäkrad blodtrycksmätare. Värdena överförs till appen och ett läkargränssnitt där läkaren kan följa trycket och anpassa medicineringen exakt. Patienten får också råd om kost och motion som sänker blodtrycket ytterligare.

– Det är en betydande fördel att mäta blodtrycket i hemmet, det gör att du får bort felaktigheter i mätningen, som i sjukhusmiljö ofta ger ett falskt för högt eller lågt värde, säger Martin Carlsson, specialistläkare och grundare av Accumbo.

Minskar stroke med 20 procent
Forskningen visar att Accumbos modell ger bättre vård. Enligt en nyligen publicerad forskningsartikel i tidskriften Lancet kan man minska andelen stroke med upp till 20 procent genom att mäta blodtrycket i hemmiljö. Och fördelarna med korrekt mätning är många för både individ och samhälle. Det ger en effektivare vård, friskare liv och mindre risk för komplikationer och följdsjukdomar.

– Under sommaren, med start nu i juni, kommer vi att utföra ett pilottest, som även är ett forskningsprojekt, där 300 patienter behandlas med Accumbos metod, berättar Martin Carlsson.

Unik kombination
I dagsläget finns både digitala vårdcentraler och hälsoappar för att logga blodtryck, men ingen sjukvårdstjänst som kombinerar båda, och fokuserar på individualiserad vård av kronisk sjukdom.

– Vårt mål är att skapa en bättre hälsa för patienten och minska belastningen på den traditionella sjukvården vad det gäller kroniska sjukdomar, säger Martin Carlsson.

Teamet bakom Accumbo utgörs av Martin Carlsson docent och specialistläkare, Ulrika Lönnbom hälsovetare, Anders Bjerkén civilingenjör i datateknik och Samuel Börjesson miljövetare och entreprenör. I inkubatorn får de stöd av affärsutvecklaren Harry Håkansson.

Varmt välkomna till Incubator hälsar vi Accumbo!

Läs mer på accumbo.se >

Text och foto
Camilla Dopson

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.