Företaget som vågar vara utan chefer


Meridium är företaget som vågar tänka i nya banor och som valt bort chefer. Istället utvecklar de en unik, självstyrande företagskultur med stort fokus på trivsel och välmående.

– Vi vill släppa loss den fulla potentialen hos våra medarbetare och vi tror att alla har idéer och tankar på hur vi tillsammans kan nå vårt syfte och förverkliga vår gemensamma vision, säger Mats Lindblom som är vd på Meridium.

Den absolut vanligaste organisationstypen för företag är en klassisk hierarki med flera led av chefer och mellanchefer. Den här traditionella företagsmodellen skapades redan under den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet och löste då många av de problem man ställdes inför.

– Nu nästan 200 år senare ställs vi inför nya typer av problem och det är dags att inse att en hierarki kanske inte längre är det mest effektiva sättet att organisera sig, säger Mats Lindblom. Det är där vi, tillsammans med andra progressiva företag, tror att medarbetarstyrning är rätt väg att gå.

Viktigt med en vision

Idag har Meridium 60 anställda med kontor i Stockholm och Kalmar. De utvecklar digitala tjänster för offentlig sektor, fackförbund och hjälporganisationer. Det handlar om allt från intranät till appar. Visionen är att varje dag hjälpa människor genom att skapa de mest uppskattade digitala tjänsterna.

– Vi måste ha en stark, gemensam vision och ett verkligt engagemang för den om vi ska uppnå vårt syfte, eftersom vi inte har en massa chefer.

Inspirationen till att skapa en platt organisation fick Mats när han sprang på boken Reinventing organisation för ett par år sedan. I den beskrivs TEAL-modellen där fokus ligger på att skapa en organisation med ett högre syfte och där medarbetarna är självstyrande och snabbt kan anpassa arbetet. Centralt är att hela människans välmående står i centrum.

– Ska man prestera bra måste man må bra. Då måste man se hela människans situation såväl jobb, familj som fritid. En del av vår kultur är att vi håller på med mycket friskvård. Vi har kul på jobbet, jävligt kul! Och det tror jag är viktigt, säger Mats Lindblom.

Som ett vägnät i en stad

Meridium är organiserat i team på 3-6 personer. Målet är att man ska dela vardagen. Alla team har ett syster-team som man samarbetar med för att lösa toppar och dalar i arbetsbördan. De har även sina egna kunder och det har visat sig vara något kunderna verkligen uppskattar, eftersom de får prata med samma personer som varit med från start och byggt deras lösning.

– Fördelarna med det här sättet att organisera sig är många, enligt Mats. I en allt mer komplex värld måste företag snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. De som sitter närmast verkligheten måste kunna påverka, inte någon i ett styrelserum. Istället vet alla sin roll. Man kan jämföra det med ett vägnät i en stad. Det finns ingen chef, utan det flyter på som ett levande väsen.

En enorm potential

Det finns gallupundersökningar som visar att i traditionella organisationer är 17 procent av medarbetarna oengagerade och 11 procent är aktivt oengagerade, det vill säga rent av motarbetar målen.

–  Här finns ju en enorm potential, säger Mats. När man fokuserar på grunderna i TEAL och inte lönsamhet i sig så kommer lönsamheten av sig själv.

Grunderna i TEAL går ut på att man ser organisationen som ett nätverk där medarbetarna har jämbördiga relationer istället för att befinna sig i en hierarki. Istället för kontroll ger man medarbetarna makt. Fokus ligger på syftet med arbetet, och inte på att göra vinst. Istället för att planera allt ser man till att experimentera mer och man går ifrån beslut inom slutna rum och styr mot mer öppenhet.

–  Allt är öppet hos oss, till och med löner berättar Mats. Lönerna sätts bland annat genom att vi kontinuerligt utvärderar varandra. Tillit är också oerhört viktigt. Vi är inte helt där än, men vi måste våga låta människor göra fel. Våga släppa taget och lita på varandra.

Text och foto
Camilla Dopson

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.