Flygfärdigt företag söker entreprenör


Ett företag i Kalmar Science Parks nätverk söker en entreprenör som kan ta över och förverkliga en stark affärsidé. Det här är ett sällsynt tillfälle för en strategisk och marknadsorienterad företagare att ta verksamheten till en global marknad.  

Företaget har tagit fram en tjänst riktad mot hälsosektorn. Lösningen är nästan färdig för att introduceras på marknaden.

Samtliga nu engagerade parter är beredda att överlåta företaget med förmånliga villkor. Nuvarande ägare vill ta en minoritetsposition på grund av andra engagemang, men du kan räkna med deras fortsatta engagemang fram till att företaget introduceras på marknaden eller längre, efter överenskommelse.

Är du redo att lyfta?

Du är en självgående, driven och ekonomiskt stabil entreprenör som gärna får ha erfarenhet/intresse att verka inom området träning, hälsa och friskvård. Du har erfarenhet av att driva/bygga företag och du vet vilka utmaningar som tillväxtföretag ställs inför, exempelvis finansiering, teambyggande, strategival, affärsutveckling och marknadsföring.

Tillgångar att jobba med

  • Innovativ lösning (verifierad marknad och teknik)
  • Väl definierad Global marknad, tydlig målgrupp
  • Teknik/Tjänstelösning nästan klar för marknadsintroduktion
  • Kundregister med över 15 000 presumtiva kunder.
  • Starkt stöd från och kunskap hos nuvarande parter (teknik, marknad, värderbjudande kontaktnät, målgrupp)

För mer information kontakta

Mats Olsson, tel 070-521 16 94

Harry Håkansson, 073-359 83 57

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.