Nu riktar Mats blicken mot de etablerade företagen


Femton år och 750 affärsideér rikare

Från årsskiftet gör vi om medlemskapet i Kalmar Science Park. Det är Mats Olsson, pappa till vår inkubator och även initiativtagare till Investerare Sydost, som leder den nya satsningen.

Mats har funnits hos Kalmar Science Park under lång tid som verksamhetsledare för Incubator. Med flera år som egen företagare och mer än 15 års erfarenhet av företagsutveckling har han genom åren mött över 750 entreprenörer och företag. Mats har sett vad som behövs för utveckla ett bolag.

– När jag träffar företag är de i en förändringssituation, något de redan identifierat själva, säger Mats. Ofta är man ute efter kapital, men det nyttigaste kan vara att få träffa ett boll-plank som ger feedback och bekräftelse på de tankar man har. Någon som ställer rätt frågor, helt enkelt. Då upptäcker ofta företagen att de behöver se över sitt erbjudande, sina strategier eller marknader. Vi kan guida dem till olika verktyg för det.

Att prata med Mats är enkelt. Samtalet rör sig snabbt framåt och han har många reflektioner om företag och företagande. Nu och då går någon av entreprenörerna förbi rummet vi sitter i. Då avbryts genast vår intervju för ett glatt hej och några ord om läget. Mats har alltid tid att lyssna och ge tips. Det märks att han har ett särskilt hjärta för företagare.

Ny satsning för företag som vill växa

Rollen som inkubatorledare har Mats lämnat över till Kalle Blohm. Nu riktar han istället blicken mot de etablerade företagen. Efter årsskiftet kan företag bli medlem, eller Associate som vi kallar det, i Kalmar Science Park och får då tillgång föredrag, aktiviteter, nätverk och mycket mer. Det blir även en särskild satsning för företag som har en uttalad ambition att växa, Associate Growth, där vi i nära dialog hjälper dem på ett mer anpassat sätt.

Kapital inte avgörande

Behovet av stöd hos etablerade företag såg Mats bland annat efter att ha jobbat länge med Investerare Sydost – ett nätverk av privata finansiärer och affärsänglar, som han själv varit med om att starta och som hjälpt åtskilliga företag i vår region att ta nästa steg i sin utveckling.

– Investerare Sydost har gett mig förståelse för vad det innebär att ta in en delägare i ett bolag och hur privata finansiärer tänker, säger Mats. Kapitalfrågan är alltid närvarande i ett företag som vill utvecklas, men den är inte alltid avgörande. Det finns så många andra utmaningar – som att formulera ett erbjudande som är marknadsanpassat, att man har ett team som är lämpat att genomföra och att det finns ett driv. Finns dessa komponenter och en bra produkt eller tjänst så kan man även koppla på pengar och då är chanserna större att lyckas.

Ytterligare utmaningar Mats ser hos företag som vill växa:

  • Lära sig dra nytta av de tjänster och produkter man har för att nå nya marknader och nya branscher
  • Dra nytta av varandra och dela med sig mellan bolag
  • Hitta personal med rätt kompetens
  • Att produktifiera och skala upp sina tjänster
  • Att skapa sig egen tid för affärsutveckling i sin verksamhet
  • Att ledare och ägare i bolaget har ambitioner och samsyn kring färdväg
  • Digitalisering av sin verksamhet

– De aktiviteter Kalmar Science Park erbjuder kommer bland annat att handla om detta, säger Mats. Vi kan vara en igångsättare, ett stöd och en genväg.

E-commerce blir Digital Business

Idag måste alla företag ta ställning till digitaliseringen av samhället. Hur påverkar det vår verksamhet? Hur förhåller vi oss till det? Kalmar Science Park var tidiga med sitt e-commerce kluster, som idag består av både stora och små företag, där ovärderlig erfarenhet byggts upp. Nu byter vi namn på klustret till Digital Business. Mats kommer att arbeta med utvecklingen av klustret tillsammans med digitaliseringsexperter.

– Jag tror att många tänker tekniska lösningar, men digitalisering är mycket mer än det, säger Mats. Det krävs en helhetssyn för att lyckas med sin digitala omställning. Jag ser det som en treklang som delvis handlar om den tekniska biten som programmering, val av e-handelsplattform med mera. Men för att kunna nå ut i bruset så måste du även ha marknadsföringstänket, och du behöver ha ett anpassat team – en organisation och struktur kring till exempel leverans och kundservice.

Har du frågor om Associate, Associate Growth eller Digital Business och är intresserad av att gå med i någon av dem, tveka inte att kontakta  mats.olsson@kalmarsciencepark.se

Text och bild Camilla Dopson

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.