En spåkula för framtiden?


Att kunna förutsäga framtidens trender eller områden som är rätt att satsa på är nog något som de flesta av oss skulle vilja. Detsamma gäller också oss på Kalmar Science Park, och jag skulle vilja påstå att vi har funnit ett av dessa områden: e-handel och digitala marknader.

Vi får nämligen detta bekräftat till oss i princip dagligen i form av personer, organisationer och företag som på något sätt vill vara delaktiga i vårt e-handelskluster och i vårt nyligen från Regionförbundet beviljade e-handelsprojekt.

Som projektledare för vårt e-handelsprojekt hälsar vi ett bekant ansikte välkommen åter till Kalmar Science Park och det är Roland Karlsson. Ni kommer att kunna läsa mer om både honom och projektet i detta nyhetsbrev !

Vi anar redan de positiva effekter som vår satsning på e-handel kommer kunna bidra till i vår region och då i princip oavsett vilken bransch vi pratar om. E-handel skapar möjligheter till ökad sysselsättning, tillgänglighet till butiken 24 timmar om dygnet och uppslag till många nya spännande innovationer inom området. Inte minst kommer e-handeln hjälpa till att sätta vår region på kartan.

Det känns verkligen som om vår spåkula visar oss rätt riktning inför framtiden – hur ser det ut i era?

Louise Östlund, VD

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.