E-hälsomyndighetens arbete i fokus på nätverksträff med eHealth Business


På den andra nätverksträffen för eHealth Business berättade E-hälsomyndigheten bland annat om de senaste regeringsuppdragen, arbetet med färdplan för digital infrastruktur och siade om den digitala framtiden inom hälso- och sjukvården.

eHealth Business är nätverket för företag som vill fortsätta utvecklas och främja digital innovation inom hälsoområdet. Nätverket koordineras av eHealth Arena och Kalmar Science Park och till den andra nätverksträffen var E-hälsomyndigheten inbjuden talare.

E-hälsomyndigheten agerar på uppdrag av regeringen och länge låg fokus på läkemedel och receptflöde. Nu har uppdragen breddats. Expert- och beredskapsmyndigheten samarbetar med ett stort antal aktörer på både individ- och myndighetsnivå i hela landet.
– Det är viktigt att vi som expertmyndighet också har goda relationer med näringslivet, påpekar Jakob Algulin, avdelningschef digitalisering.

Starkt växande expertmyndighet

E-hälsomyndigheten ligger under Socialdepartementet och är lokaliserad till Kalmar och Stockholm. Genom regeringsuppdrag och regleringsbrev skapar den nyttor för både individen, vården och samhället.
– Kontoret i Kalmar har på sex år vuxit från två till närmare 300 medarbetare. Fler är på ingång, säger Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster.

Jessica Ek, vd vid Edwoak Life Science AB, tog tåget från Skövde till eHealth Business nätverksträff i Kalmar. Vid Skövde Science Park dominerar företagande inom spelutveckling, så det är här i Kalmar som Jessica hittar sina gelikar. Hon är intresserad av E-hälsomyndighetens strategi och tankar framåt, särskilt regeringsuppdraget för att ta fram statligt digitalt stöd kring fysisk hälsa på recept, FAR.
– Det här är ett jättebra tillfälle att träffa tjänstepersoner från E-hälsomyndigheten fysiskt och nätverka med andra e-hälsoleverantörer, säger Jessica Ek, vars digitala välfärdsplattform Meligo nu testas i Höganäs kommun.

Färdplan på regeringens bord

E-hälsomyndigheten berättade också om uppdraget att ta fram ett förslag till en färdplan för en nationell digital infrastruktur för vården. Målet är att hälsodata blir tillgängliga i hela vårdkedjan för all typ av vård och för samtliga vårdgivare, samt i förlängningen alla omsorgsgivare.
– Det var ett roligt uppdrag fast med tajt tidplan. Komplexiteten är minst sagt hög, säger chefsarkitekt Johan Palmqvist, enhetschef arkitektur och säkerhet.

Flygande start för nätverket

Johan Hallenborg, verksamhetschef på eHealth Arena och Mats Olsson, verksamhetsledare på Kalmar Science Park, var nöjda med hur arbetet med nätverket eHealth Busines har utvecklats under våren. Bland annat har en styrgrupp med representanter från olika e-hälsoföretag bildats, som bidrar med idéer till nätverkets aktiviteter och inriktning.
– eHealth Business är till för företagen och det är viktigt att de får ge sin input inför kommande aktiviteter, säger Mats Olsson, verksamhetsledare på Kalmar Science Park.
– Vi har verkligen fått en flygande start, berättar Johan Hallenborg, med nätverksträffar med viktiga aktörer som E-hälsomyndigheten och Cambio, som var inbjudna till den första nätverksträffen. Det är också roligt att se kontakterna som redan knutits mellan de olika e-hälsoföretagen under träffarna, det är ju precis så vi vill att nätverket ska fungera!

Läs mer om eHealth Business här

Niklas Luks

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.