Dopamin och oxytocin: Två ämnen som ger din berättelse nytt liv


Alla människor kan berätta en historia. Storytelling är ett vanligt verktyg för att presentera och sälja. Men hur berättar du en historia på bästa sätt för att få kunden att inspireras? Två kemiska ämnen i människans hjärna är vad som gör en story intressant och berör mottagaren.

1. Dopamin skapar spänning och intresse för din presentation
Dopamin är ett ämne som frigörs i hjärnan vilket gör att människor känner blir stimulerade och intresserade. Det kan liknas med behovet att regelbundet titta på sin mobiltelefon för att se om något nytt har hänt.

För att göra din presentation spännande ska den innehålla flera obesvarade frågor och pauser. Även animation av statistik kommer göra att din publik vill veta mer. Med obesvarade frågor frigörs dopamin hos mottagaren. En presentation på 20 minuter ska ha obesvarade frågor varannan minut för att fortsätta hålla din publik intresserad, enligt en studie av Microsoft.

2. Oxytocin får din mottagare berörd av historien
Oxytocin är ett ämne som gör att mottagaren känner empati och förståelse med berättelsen. Det som skapar oxytocin är när det finns motgångar. Innehåller inte en berättelse motgångar blir de mindre trovärdiga, vilket beror på att livet består av motgångar hela tiden.

Vid en kundpresentation kan motgångar lyftas för att skapa oxytocin i din berättelse och göra den trovärdig. Lyft som exempel problem som du tidigare har stött på och hur du löste det.

Att även använda ord som mamma, pappa, mormor, kan skapa empati då många kan relatera till dessa ord.

Berättelse utan de två hormonerna
En man springer genom en skog. Han stannar vid en mur. Mannen vänder sig om. Tågets ljudsignal låter högt.

Mannen springer i riktningen mot ljudet. Han stannar vid järnvägen och tittar rakt fram.

Berättelse med de två hormonerna

Det här är en berättelse inspirerad av sanna händelser om en tonåring som precis blivit vuxen.

En man springer snabbt genom skogen, hjärtat bultar. I buskarna prasslar något. Han ser inte vad det är. Mannen stannar upp. Tidigare under kvällen hade hans son försvunnit och nu var mannen också försvunnen i skogen.

Järnvägen passerar nära. Han kan höra tågets ljudsignal. Han springer genom skogen, men snubblar över en gren. Han andas snabbt och tittar upp mot järnvägen där han ser sin värsta mardröm.

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13