Digitala sektorn urstark i regionen


En förvånansvärt snabb utveckling har lett till att det finns 1 500 företag med drygt 13 000 anställda inom den digitala sektorn i Kalmar- och Växjöregionen. Tillsammans omsätter de närmare 40 miljarder kronor.

Det framgår av en färsk kartläggning av den digitala sektorn som gjorts av IEC-klustret, där Kalmar Science Park ingår. Syftet är att få fram en aktuell bild av hur branschen vuxit i regionen.

– Kartläggningen visar på kraften i branschen och ger oss stöd att säga att vi faktiskt är den andra starkaste IT-regionen i landet, säger Lars Hornborg, projektledare för IEC. Det är en fantastisk region att driva företag, plugga och jobba i.

Den ”digitala sektorn”
När man tog fram underlaget blev det tydligt att benämningen ”IT-företag” inte längre täcker in det som ingår i branschen.

– Vi går mer och mer över till att tala om den digitala sektorn, vilket bättre beskriver bredden. Här ingår allt från hårdvara, program och nätkommunikation till IT-konsulttjänster, e-handel, digitala medier och andra digitala aktörer, säger Sven Westhoff, projektcontroller i IEC, som gjort inventeringen av branschen tillsammans med mastersstudenten Robin Guntell.

Samverkan nyckeln till framgång
Thomas Davidsson, som är näringslivschef i Kalmar kommun, förmodar att den starka tillväxtfaktorn för Kalmars del är kopplingen mellan näringslivet, Linnéuniversitetet och den digitalisering som pågår.

– Det förvånade oss dock att utvecklingen gått så snabbt. I Kalmar är vi starka inom webb- och tjänsteutveckling. Utbildningarna har mycket samverkan med näringslivet och jag är säker på att det har varit nyckeln till utvecklingen, säger Thomas Davidsson.

”Matchar storstäderna med råge”
Thomas Karlsson, näringslivschef i Växjö kommun ser bristen på specialistkompetenser som en utmaning man måste möta, likaså att lyfta fram möjligheterna att växa ytterligare:

– Här finns en stor tillväxtpotential och utmaningen nu är att visa på den expansiva utveckling som sker i regionen och att vi matchar storstadsregionerna med råge, säger han.

Fotnot: IEC, Information Engineering Center, är en brygga mellan IT-forskning och det omgivande samhället med uppgift att utveckla mer och bättre samverkan mellan näringslivet, det offentliga och Linnéuniversitetet. Kalmar Science Park är en av grundarna till organisationen och en del av IEC.

Källa: Pressmeddelande IEC, Linnéuniversitetet
Textbearbetning Camilla Dopson

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.