Digital redovisningsassistent till Silicon Valley


Kalmarföretaget Arkimera har som ett av tio svenska teknikföretag valts ut av nationella utvecklingsprogrammet Born Global. Den 9 januari reser företagets grundare Erik Lindblom och Kenny Håkansson till Silicon Valley för att visa upp sin produkt eFiler, en digital pärm som kan komma att revolutionera hela redovisningsbranschen.

Arkimera utvecklar programvaror och tjänster för redovisningsbyråer som syftar till att öka effektiviteten och användarupplevelsen i det dagliga redovisningsarbetet. Lösningarna kompletterar redan existerande redovisningsprogram och eliminerar behovet av skrymmande pärmar med bokföringsunderlag, vilka ersätts av en surfplatta.

– Man kan likna eFiler vid en digital redovisningsassistent, den har en förmåga till självinlärning och genom att studera redovisningskonsulten lär programmet sig utföra monotona och tidsödande arbetsuppgifter som sortering och manuell inmatning. Pärmen lämpar sig därför synnerligen väl för repetativa uppgifter som exempelvis löpande bokföring på en redovisningsbyrå, säger Erik Lindblom.

Arkimera är ett av tio utvalda svenska företag som får resa till Silicon Valley för att träffa företrädare från Stanford University, lokala teknikföretag som Airbnb och Tesla Motors samt riskkapitalister och serieentreprenörer.

– Vi har produkten, nu är det dags att ta steget ut på marknaden, säger Kenny Håkansson. Nu får vi tillgång till världens främsta expertis för att bygga en stabil, skalbar affärsmodell och en organisation med kapacitet att hantera även de största byråernas önskemål.

Om Born Global
Born Global är ett utvecklingsprogram för unga, svenska teknikföretag som bedöms ha särskilt goda möjligheter till snabb internationell tillväxt. Programmet finansieras av Almi Företagspartner och syftar till att öka företagens sannolikhet att nå hög lönsam tillväxt genom en process som Center for Business Innovation vid Chalmers har utvecklat tillsammans med forskare på Stanford University och entreprenörer i Silicon Valley. Deltagande företag i programmet nomineras av en noga utvald skara serieentreprenörer, riskkapitalister och investment managers med särskild kännedom om svenska unga tillväxtföretag.

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.