Det här är Kalmar Science Park —välkommen!


Vad är en Science Park och hur fungerar en sådan? Det är den vanligaste frågan som Kalmar Science Parks VD Louise Östlund möter i sin roll. Här berättar hon hur det fungerar.

Jag träffar väldigt många människor i min roll som VD på Kalmar Science Park och utan tvekan är den vanligaste frågan som jag får ”vad är en Science Park och hur fungerar en sådan”.

Jag vill först tala om att Kalmar inte är ensam om att ha en Science Park. Fenomenet finns runtom i hela Sverige och ofta i städer med högskola eller universitet. Just nu är vi runt 70 medlemmar i vår branschorganisation som heter Swedish Incubators och Science Parks – för ofta där det finns en Science Park finns det också en inkubator och just det upplägget har vi här hos oss. I bolaget Kalmar Science Park AB ingår Kalmar Science Park Incubator. Totalt är vi sju anställda och vi har även sex affärsutvecklare kopplade till oss.

Inkubatorn är ofta första steget in till vår verksamhet och dit vänder du dig om du har en idé som du är intresserad att bygga ett företag kring. När du knackar på dörren till vår mottagning som finns på Varvsholmen, möter du någon av medarbetarna i inkubatorn som lyssnar på ditt upplägg kring din affärsidé och dina tankar runt den. I mottagningen möter vi mellan 80 och 100 idéer per år. Därefter gör vi bedömningen om det är något som vi kan gå vidare med utifrån våra antagningskriterier och om vi anser det så antas du till vår inkubatorprocess. Där får du regelbundet möta en affärsutvecklare som utvecklar dig och din affärsidé vidare. I inkubatorn möter du också andra kvinnor och män med sina företag som befinner sig i samma läge som du själv och där finns mellan femton och tjugo företag per år. Vill du så finns det också möjlighet att hyra ett kontor i vår inkubatormiljö. I inkubatorn stannar du tills vi tillsammans med dig bedömer att du och ditt företag är flygfärdiga, oftast handlar det om två år men ibland kortare eller längre tid. Då har vi hunnit förbereda dig och ditt företag för tillväxt!

Efter det är du redo att ta nästa steg och det är att bli medlem i Member Network. Det är ett nätverk som i dag har runt 40 medlemsföretag. En stor andel av dem sitter i våra lokaler på Varvsholmen, men det är inget krav. Det viktiga är att du har möjlighet att delta i de aktiviteter som vi anordnar i syfte att arbeta med tillväxten i ditt företag. Under hösten kommer vi också att flytta vår inkubator till Varvsholmen så att vi får all vår verksamhet under samma tak. I Member Network stannar du kvar som medlem så länge som du önskar och dit kan du också ansöka om medlemskap direkt utan att ha gått igenom inkubatorprocessen. Den spännande mixen av företag gör att vi skapar en kreativ arena och mötesplats att träffas och utvecklas i. Vi genomför årliga mätningar av företagen i Science Park för att se hur de mår och växer. Då fångar vi också upp tankar kring kompetens- och utvecklingsbehov. Både i Member Network och inkubatorn arbetar vi nära Linnéuniversitetet och ett stort antal andra organisationer i vad vi kallar innovationssystemet. Vi har också ett nätverk av investerare om du är i ett läge där du söker kapital – allt för att du och ditt företag ska få bästa möjliga förutsättningar för tillväxt.

Är det så att du har ett företag som verkar inom e-handelsområdet, har vi ett särskilt kluster kallat Kalmar Science Park e-Commerce. Där har vi idag ett 30-tal företag och ansluter du dig till det får du möjlighet att träffa dessa företag ihop med intressanta och kompetenta föreläsare i samband med de klustermöten som vi anordnar varje månad. Här får du också ta del av senaste nytt inom branschen och hur det påverkar dig och ditt företag samt utbyta erfarenheter och tips. I Kalmar Science Park e-Commerce tar vi också rollen att driva frågor som är särskilt angelägna för just den här branschen och inte minst är samarbetet med Linnéuniversitetet ett viktigt inslag i klustret.

Jag hoppas att du har fått en bra bild av vår verksamhet och oavsett om du söker dig till vår inkubator, Member Network eller vårt e-handelskluster vill jag hälsa dig varmt välkommen till Kalmar Science Park!

Ansök här

Text: Louise Östlund, VD
Illustration: Helena Erngård

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.