De nomineras till Stora IT-kompetenspriset


Beanloop, Meridium och Infomaker är företagen inom Kalmar Science Park som nominerats som finalister till Stora IT-kompetenspriset 2017.

Drygt 40 företag har lyfts fram för sitt stora engagemang i samverkan med utbildningar och studenter i Kalmar och Kronoberg. Av dessa stack 10 företag ut lite extra och nu nomineras de till vinnare av Stora IT-kompetenspriset.

Utbildning och kompetensutveckling

Stora IT-kompetenspriset delas ut av det regionala samverkansprojektet IEC till det företag eller den organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling på ett positivt sätt. Det kan handla om utbildning av egen personal eller genom att ställa upp med erfarenheter från näringslivet, vara bra på att knyta nya kontakter och vara en attraktiv arbetsgivare.

Syftet med priset är enligt IEC ”att utse en arbetsgivare som arbetat strategiskt och engagerat med kompetensutveckling av egen personal och samverkat med utbildningsanordnare/studerande kopplat till IT-relaterade utbildningar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen på ett föredömligt sätt”.

De tio finalisterna kommer att intervjuas  under de kommande veckorna om sina interna utbildningsinsatser, vilket juryn väger in i sitt arbete med att utse en slutlig vinnare.

Här är listan på de 10 finalisterna:
Beanloop
Meridium
Infomaker
Bluegarden
IST
Play n’GO
Sigma IT Consulting
Softwerk
Visma Spcs
Växjö kommuns IT-enhet

Text Camilla Dopson

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.