De har lösningen på ett världsproblem


CemVision är nybroföretaget i Kalmar Science Parks inkubator som har lösningen på ett världsproblem. De utvecklar ett byggmaterial som ersätter Portlandcement, som direkt kan halvera koldioxidutsläppen från byggindustrin. Optimerad skulle produkten till och med kunna leda till negativa utsläpp.

– CemVisions produkter ska tvätta atmosfären, säger Marcus Olsson som tillsammans med Claes Kollberg och Paul Sandberg utgör teamet bakom CemVision.

– Världen behöver en CO2-neutral, eller till och med CO2-negativ ersättningsprodukt till cement, fortsätter Marcus. De stora utmaningarna är att jordens befolkning växer. Vi går mot tio-elva miljarder människor. Dessutom urbaniserar vi och kommer att fortsätta bygga våra städer. Idag står cementindustrin för tio procent av världens globala växthusgasutsläpp. Görs inget kommer den att stå för trettio procent av utsläppen 2050.

Ett byggmaterial med många fördelar

Materialet innebär att man blandar ut ersättning till cementen med en additiv och ändå får en slutprodukt med samma eller till och med bättre egenskaper. Det har, jämfört med vanlig cementet lägre CO2-utsläpp vid tillverkning och det går bara åt ner till hälften så mycket jämförbart med vanlig cement.  På så sätt blir det ett lägre koldioxidutsläpp från byggmaterialet. Fördelarna är många, inte bara ur klimatperspektiv.

– Vår produkt har snabbare självuttorkning och extremt snabb härdningstid på grund av sin sammansättning, vilket leder till kortare byggtider, säger Marcus Olsson. Självuttorkningen eliminerar också byggfukt och risken för hälsoproblem till följd av våt betongs reaktion med till exempel lim för plastmattor. Minimal värmeutveckling och krympning gör också att man kan göra sprickfria golv.

Stöd från inkubator och nästa steg

Tillsammans har teamet en imponerande och gedigen bakgrund från industrin, forskning och utveckling, såväl nationellt som internationellt. Dessa erfarenheter gjorde att de såg möjligheten att utveckla branschen med en ny och hållbar produkt. Sedan drygt tre månader är de antagna till Kalmar Science Parks Incubator och i sitt nästa steg planerar de att genomföra prototypgjutningar hos utvalda samarbetspartners och kunder för att verifiera materialets egenskaper.

– Det finns många scenarier på vår affärsidé. Vi behöver bollplank för att utvärdera vilken väg vi ska gå, bli utmanade och få ett utifrånperspektiv, svarar Claes Kollberg på frågan vad de ser för fördelar med att vara med i Incubator. Det är lätt att vi blir för tekniska. Hur formulerar man sig så att andra förstår utmaningen och möjligheterna? Hur ska vi ta betalt? Vi vill få hjälp att hålla fokus och få hjälp med kontakter.

Intresserad av att ta din affärsidé till nästa steg? Läs mer om Boost Chamber-programmet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.