Kartläggning visar att bolagen mår bra


Ett nytt år har kickat igång och det ska bli spännande att se vad det för med sig. För Kalmar Science Park så kommer 2014 innebära en del nya strategier och satsningar både internt i verksamheten men också gentemot de bolag som ingår i Incubator och i Member Network; något som vi tror och hoppas att ni kommer att uppskatta.  Vi kommer att pytsa ut lite i taget så håll koll på vår hemsida, våra sociala medier, våra aktiviteter och er inkorg.

Under 2013 gjorde vi vår första kartläggning av hur Member-bolagen i Kalmar Science Park mår och utvecklas; dels i form av en enkät men också dels i form av uppsökande intervjuer. Inkubatorbolagen mäter och följer vi årligen upp via en nationell undersökning, men det är lika viktigt att göra detta med Member-bolagen anser vi. Så med anledning av det har vi tagit fram ett verktyg för detta och det kommer numera att bli ett årligt inslag även för denna kategori.

26 av 39 bolag i Member Network har deltagit i undersökningen. Det är mycket roligt att bland annat kunna berätta att de som svarade är nöjda med vår verksamhet, att nätverken och de kontakter man har fått och erbjuds bidrar till tillväxt – och inte minst att man ger personalen mycket högt betyg! Vidare har vi fått synpunkter på hur vi kan bli ännu bättre och det har vi tagit med oss in i planeringen för 2014.

Det är med glädje jag skriver att bolagen i Member Network mår bra. Mellan 2011 och 2012 ökade de i snitt sin omsättning med 27 %, fördubblade sin vinst och ökade sin personalstyrka med 10 %. När vi tittar på e-handelsklustret under samma period, så har de ökat sin omsättning med 20 % och antalet anställda med 16 %.

Vi jobbar just nu med 85 bolag i Kalmar Science Park, 18 i Incubator, 39 i Member Network och 28 i e-handelsklustret e-Commerce– tillsammans är ni drygt 750 personer som på olika sätt har bidragit till dessa fina siffor. Keep up the good work!

Louise Östlund
VD

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.