Nytt effektivare vårdkoncept för behandling av högt blodtryck


Blodtrycksdoktorn från bolaget Accumbo AB på Kalmar Science Park har nu börjat ta emot patienter.

Det var för ett par år sedan som Martin Carlsson, docent vid Linnéuniversitetet, specialistläkare i endokrinologi/diabetes och internmedicin, fick en idé om hur behandlingen av blodtryckspatienter egentligen borde fungera.

– Två miljoner människor i Sverige har diagnosen högt blodtryck och endast 10-15 procent av dem lyckas uppnå sitt målblodtryck i traditionell vård. Så kan vi inte ha det när högt blodtryck är den enskilt viktigaste behandlingsbara orsaken till hjärt/kärlsjukdom, stroke och för tidig död, säger Martin Carlsson.

Mätning i hemmamiljö

Ny forskning visar att det är på frekventa mätningar i lugn hemmamiljö som behandling ska grundas, inte på ett par mätvärden om året i klinisk miljö.

– Människor behöver motiveras till livsstilsförändringar, ha klara mål och få kontinuerlig coachning av oss i vården. Så sker inte alltid idag och detta ändrar vi på nu, fortsätter Martin.

Nöjda patienter

Martin grundade bolaget Accumbo AB med mål och vision att förbättra vården för kroniska sjukdomar.  Efter två års intensiv utveckling är nu vårdkonceptet Blodtrycksdoktorn först ut. Tjänsten involverar patienten i sin egen vård och hjälper dem att ta kontroll över sitt blodtryck. En klinisk studie av vårdkonceptet sommaren 2018 som inkluderande 180 patienter visade minskade blodtycksnivåer och mycket hög patientnöjdhet.

– Det är mycket bra resultat som i förlängningen kraftigt risken för dessa patienter att få följdsjukdomar som hjärt/kärlsjukdom och stroke, säger Martin Carlsson.

Avlastar vården

Tjänsten har nu lanserats i Stockholm och Göteborg för dem som har en iPhone. Inom kort erbjuds tjänsten också för Android och för resten av Sverige genom att provtagningsenheterna utökas utanför Stockholm och Göteborg.

– Det här är ett effektivare sätt att behandla högt blodtryck och det kommer att avlasta vården i vårt samhälle, avslutar Martin.

Läs mer om blodtrycksdoktorn här >

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13