Beanloop antas till Kalmar Science Parks inkubator – en momentumhistoria!


Vi välkomnar Peter, Sherief, Jesper och Rasmus som nu antagits till Kalmar Science Parks inkubator där de kommer att få stöd att utveckla och internationalisera sitt företag Beanloop.

Beanloop utvecklar en programvara som gör att verksamheter som har stora mängder data lättare kan visualisera, dra slutsatser och nyttja sina växande datamängder. Något som blir allt vanligare i flera branscher, till exempel inom digital marknadsföring, e-handel, fintech och e-hälsa.

De har sen april ingått i förinkubatorn där de tillsammans med sin affärsutvecklare Ulrik Brandén bland annat format ett första värdeerbjudande och sammanställt en innovationsplan. Affärsutvecklingsträffarna är grunden i inkubatorn men innehåller också andra moment som förbereder företag för framtida utmaningar.

Läs mer om när Beanloop fick 300 000 kronor från Vinnova >

Mer om vad det innebär att vara med i Incubator >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.