BAM för blomstrande företagsetableringar


Vilka utmaningar står Kalmar län inför när det gäller att attrahera nya företag och entreprenörer i vårt allt mer kunskaps- och innovationsdrivna samhälle? Genom projektet BAM hoppas man få svar på detta och därmed framgångsrikt leda regionen in i framtiden.

 

– Kalmar län är i stort behov av ett inflöde av idéer, entreprenörer och andra företagsetableringar, och det behövs ett nytt, moderna angreppssätt för platsbaserat investeringsfrämjande som bygger på dagens och morgondagens affärsvillkor, säger Per Ekman, VD och grundare för Kalmarföretaget Tendensor, som står bakom det årslånga projektet BAM, Business Attraction Management.
– Förhoppningen är att vi ska få fram en praktiskt orienterad verktygslåda för dem som vill flytta fram positionerna i kampen om företagsetableringarna, fortsätter Per.
Tendensor är ett konsultföretag som riktar in sig på platsers aktivitet, varumärke och innovationsförmåga. Företaget grundades 2003 av Per Ekman, som under många år hade sitt kontor i anslutning till Kalmar Science Parks inkubator.
– Kalmar Science Park har betytt mycket, inte minst för min identitet som kunskapsföretagare. Det är otroligt entusiasmerande att hela tiden se fräscha idéer ta form i nya företag.

 

Framtidens företagande
I framtiden kommer traditionellt investeringsfrämjande bli mindre verksamt i det allt mer kunskaps- och innovationsdrivna näringslivet, och man kommer att behöva nya, effektiva angreppssätt och metoder.
BAM bygger på den unika kombination av kompetens, resurser och nätverk på platsen som måste fungera i samklang med åtminstone fyra närliggande lokala och regionala processer: innovation, smart specialisering, företagsklimat och talangattraktion. Under projektets gång kommer man att titta på lyckade case där regioner har lyckats attrahera stora investeringar, exempelvis Facebooks etablering i Luleå eller Googles nya anläggning i finska Hamina.
– Varför vann dessa platser kampen om etableringarna och hur gick arbetet till? Vi kommer att undersöka vilka metoder som använts och där allt är klart kommer vi att ge träning till nyckelpersoner i länet, säger Per.

 

BAM i Kalmarregionen
Att BAM är viktigt för regionen är det ingen tvekan om. Johanna Wihl på Kalmar Science Park, som tillsammans med över 20 nordiska regioner är med i projektet, betonar betydelsen av att ligga i framkant och attrahera företag att bedriva verksamhet i regionen, både när det handlar om hur vi tar hand om dem som redan finns här och jakten på nya etableringar och investerare.
– Genom ett aktivt platsledarskap kan vi samordna och lyfta de krafter som finns och locka till oss både etableringar och kompetens. Runtom i landet tar Science Parks ett allt större ansvar för att jobba med platsens attraktivitet. Att stötta kunskapsintensiva verksamheter och jobba med det innovativa ekosystemet är helt avgörande när det gäller att attrahera företag, investerare och kompetens till en plats. Kalmar Science Park deltar i BAM för att få ta del av de metoder och den verktygslåda som projektet tar fram. Bara genom att träffa andra som också jobbar med frågan utbyts goda erfarenheter och vi kan ta med oss ny kunskap hem, säger Johanna Wihl.

Förutom Johanna Wihl är det ytterligare två personer från regionen som deltar i projektet, Åsa Dahlin på Regionförbundet och Katharina Hultgren på Atrinova i Oskarshamn. Åsa Dahlin tror på ett mer kraftfullt resultat när det offentliga och näringslivet arbetar mot samma mål:
– Vi behöver arbeta med regional attraktivitet på flera plan. Att locka till nya företagsetableringar är viktigt för utvecklingen i länet, både nu och för framtiden. Genom BAM får vi tillgång till nya metoder och angreppssätt som kommer länets kommuner tillgodo. Att sprida kunskapen och skapa förutsättningar är en viktig uppgift för regionförbundet.
Katharina Hultgren, verksamhetsledare på Atrinova och Oskarshamns kommuns representant, framhåller vikten av projektets betydelse för det arbete som pågår i Oskarshamn, där man jobbar för att ytterligare utveckla de starka forsknings- och innovationsmiljöer som finns lokalt och stimulera förutsättningarna för spinoff till nya företag.
– För regionens långsiktiga konkurrenskraft är det mycket viktigt att vi hittar metoder för att öka attraktiviteten, öka tillgängligheten till riskvilligt kapital och får nya företag till att vilja etablera sig och utvecklas här. Det är därför mycket värdefullt att via BAM-projektet ta del av andras erfarenheter och ”best practice” och få stöttning i att utveckla metoder som passar i Kalmar län.

För mer information, kontakta Per Ekman, tel 0707-44 99 80, per.ekman@tendensor.se eller Johanna Wihl, tel 0706-84 27 77, johanna.wihl@kalmarsciencepark.se

Text: Sofia Ekholm

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.