Att leda för tillväxt — en satsning på tillväxtbolagen


Den 26 september drar Kalmar Science Park igång ett ledarprogram med fokus på ekonomistyrning. Det är en satsning på de mer etablerade medlemsföretagen i tillväxtfas och ska leda till att öka företagens konkurrenskraft.

–      Det blir en ordentlig satsning på Member-bolagen vilket är jätteviktigt, säger Kalmar Science Parks VD Louise Östlund.

Fem tillfällen är inplanerade och satsningen har sin grund i ett forskningsprogram, Competing on Visualization. Programledare är Krister Bredmar, som forskar på ekonomistyrning vid Handelshögskolan i Göteborg. Han är bosatt i Kalmar och är också coach för en del företag i Kalmar-regionen.

–      Upplägget på programmet blir att vi samlas i restaurang Varvsholmen för en gemensam frukost, därefter föredrag en timme av Krister med efterföljande diskussion, berättar Johanna Wihl, verksamhetsansvarig för Member Network och e-Commerce.

–      Vi hoppas att programmet ska leda till att företagen ökar sin konkurrenskraft genom sitt deltagande. Vi har länge tittat på att erbjuda våra medlemmar någon form av ledarskapsprogram eller stöd för sin tillväxt. Det här är ett första steg och vi är spända på att höra vad företagen tycker om programmet och vilka effekter som det kan ge, avslutar Johanna.

Text och bild: Helena Erngård

Läs mer om forskningsprojektet:

www.competingonvisualization.org

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.