”Är det så att vi står inför en ny tideräkning i arbetslivet?”


Distansledarskap och distansarbete blev två nya arbetsteman när coronapandemin började under våren 2020. Hur arbetsmarknaden har förändrats sen dess var nyckeltemat i onsdagens digitala affärerseminarium med Sofia Rasmussen, statsvetare, föreläsare och vd för Rasmussen Analys. Under onsdagen föreläste hon om nya möjligheter och utmaningar med distansarbete och distansledarskap.

Redan innan coronapandemin slog till i samhället fanns en hel del trender som genomsyrade arbetsmarknaden. Arbetstagare förväntas komma med egna idéer och även kunna leda sitt eget arbete. Att även befintlig personal bör utbildas i första hand än att rekrytera nya medarbetare var vanligt förekommande, samt kortare och tillfälliga anställningar.

– Det blir mycket mer för dig som en individ att lägga upp ditt arbete, det krävs mer att du ska vara en självledare, säger Sofia Rasmussen, statsvetare och föreläsare från Rasmussen Analys.

Men efter coronaviruset slog till under våren 2020 förändrades och utvecklades den befintliga arbetsmarknaden både med för- och nackdelar. Under onsdagen föreläste Sofia Rasmussen från Rasmussen Analys om hur coronavåren har förändrat arbetsmarknaden.

– Är det så att vi står inför en ny tideräkning i arbetslivet? inledde hon sin föreläsning med.

Bland annat tog hon upp det nya distansarbetet och hur det har skapat nya möjligheter. Distansarbete har bland annat inneburit att arbetstagare har känt mer arbetsro, de har blivit mer effektiva i sitt jobb och stressen har varit mindre. Däremot har många känt sig mer ensamma. Ensamheten har varit vanligare hos äldre medarbetare än hos de yngre, vilket Sofia Rasmussen tror beror på att yngre är mer vana att vara digitala.

Men studier visar också att yngre ofta har haft det svårare att ställa om i arbetet att fokusera på sina arbetsuppgifter, vilket gör distansledarskap viktigt. Men Sofia Rasmussen tycker inte att chefer ska kontrollera mer.

– Vi behöver skapa mer tillit, än att kontrollera. Nyckeln är inte mer kontroll.

Däremot är det fortfarande viktigt att hålla regelbundna avstämningar. Det kan ske även om man inte har något rent konkret att diskutera. Behovet av ett engagerat ledarskap blir viktigare på distans, dels för att den fysiska kontakten och de spontana mötena inte längre sker.

Nya studier har visat att få personer kommer vilja gå tillbaka att jobba hela tiden på plats och gärna variera med arbete hemifrån.

– Att ha möjligheten att få välja fritt blir mer självklarhet tror jag, säger Sofia Rasmussen. De allra flesta vill inte gå tillbaka till hur det var tidigare.

 

Text: Gustaf Rossi

gustaf.rossi@kalmarsciencepark.se

0480-453429

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.