After lunch ska gynna erfarenhetsutbyte för entreprenörer


En av vårens nyheter från Kalmar Science Park Incubator är After lunchmed start onsdagen den 26 februari.

Entreprenörerna i inkubatorn kommer i vår erbjudas en ny mötesplats, After lunch, för erfarenhetsutbyte och social gemenskap.

 Som en del i processen med att få företagen i inkubatorn redo för tillväxt behövs ett erfarenhetsutbyte mellan dem, så att de kan utnyttja kompetenser och lära av varandra. Eftersom en del inte sitter samlade i vår nyföretagarmiljö så arrangerar vi regelbundet inkubatormöten. After lunch är en ny form, berättar Linus Lindquist.

Kalmar Science Park omfattar idag ett åttiotal företag nystartade och etablerade företag inom en rad branscher. Av dessa är tjugotalet företag eller kommersialiseringsprojekt kopplade till inkubatorn.

Gemensamt för företagen är att de alla vill utvecklas nära universitetet, växa och ingå i ett nätverk där de kan utbyta idéer, kunskap, erfarenheter och tjänster. After lunch ska gynna detta.

Kalmar Science Park är medlem i den rikstäckande branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, och bidrar till morgondagens näringsliv.  

Kontaktperson:

Linus Lindquist
Coordinator Kalmar Science Park Incubator
0480-45 34 23
070-263 76 50

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.