Möjlighet att vara med och bygga upp ett spännande tekniskt företag


Ett företag i vårt nätverk söker nu efter en entreprenör och komplettering till sin ledning. Här finns chansen för en energisk person som vill vara med och bygga upp ett spännande företag i teknisk framkant och få en betydande position i företaget. 

Företagets verksamhet är att utveckla, programmera samt att konstruera/tillverka system för produktionsuppföljning, stopptidsmätning, OEE mätning. Systemet mäter maskiners utnyttjandegrad i realtid med automatisk registrering av alla stopp. Kan användas på alla typer av maskiner såsom robotceller, CNC-maskiner, sågverk, liner, gjuteri, extrudrar, bageri och förpackningsmaskiner. För att accelerera utvecklingen av företaget söker vi en partner, person/personer eller företag, som vill vara med på en mycket intressant resa, i Sverige och i Europa.

Vi behöver

Vi söker partner, med adekvat bakgrund och stabil ekonomi, som energiskt kan ta del av och bidra till företagets utveckling. Då företaget är i ett nytt utvecklingsskede kommer partner att få en betydande position.

Kompetens

Företaget har idag, i ägare och personal, god teknisk kompetens. Vi vill komplettera med partner med erfarenhet av att bygga upp tillväxtföretag, ha kunskap i det som kommer med att växa t ex rekrytera team, söka finansiärer och delägare, erfarenheter av såväl strategiskt arbete i bolag som vardagsfrågor kring sälj/marknad, kundfrågor, personalfrågor. Partners bidrag ska vara marknadsförings- och marknadsorienterad samt affärsdrivande.

Vad vi erbjuder

För rätt partner är vi öppna för olika former av samarbete t.ex. delägarskap, anställning eller konsultuppdrag.

Om bolaget…

Vision

Vi vill erbjuda en lösning för små och medelstora företag som är lätt att komma igång med. En lösning som innebär att det inte behövs IT personal eller elektriker för att testa och utvärdera uppföljningssystemet och dess nytta i verksamheten. En del av lösningen är tillgång till systemet i molnet och smarta givare. Vi vill förstärka vår position som en innovativ och långsiktig leverantör, som våra kunder kan växa med. Vi vill bli ledande inom vårt segment för små och medelstora företag i norra Europa.

Vår verksamhet

Vi samarbetar med ett antal konsulter i Sverige. Konsulterna kompletterar företaget med t ex LEAN och produktionsutveckling hos företagets kunder. Företaget har representanter i Finland, Estland, Norge och Danmark. Installationer finns i Polen och Tyskland. Installationen i Polen får vi använda som referens installationer när vi söker en representant. Installationen i Tyskland görs av en blivande representant. Vår kommande version av insamlingsenheten kommer att föra in företaget på ett nytt kundsegment, OEM produkt. Enheten kommer även att marknadsföras mot företag som utvecklar MPS-, underhållssystem eller till företag med egna system, där vi erbjuder elektronikboxen samt en molnlösning där företagen kan hämta data från maskinerna och integrera i sina egna program.

Är du intresserad?

Välkommen att höra av dig till
Mats Olsson, verksamhetsledare Incubator
mats.olsson@kalmarsciencepark.se
Tel. 070-521 16 94

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.