Nutcracker

Innovera i ditt företag med en Nutcracker

Nutcracker är ett spännande koncept där studenter under en workshop använder kreativt tänkande för att hjälpa ditt företag att hitta innovativa lösningar till olika problemställningar.

Det går till så att ditt företag formulerar frågeställningar som ni vill ha kreativa lösningar på. Under cirka två timmar får studenter i grupper om 6-8 personer spåna fram idéer. För att underlätta processen och dokumentera används en programvara som heter Ideahunt där studenterna skriver in sina förslag löpande och där du som företag, men även de övriga grupperna, kan ta del av dem. På så sätt genereras ofta en stor mängd idéer. Övningen avslutas med att företaget väljer ett vinnande lag som får fortsätta att utbyta idéer och fördjupa diskussionen i ett nytt möte.

Utveckling och kompetens

En Nutcracker leder ofta till nya insikter och produktutveckling. För studentera är det ett ypperligt tillfälle att knyta kontakt med ett lokalt företag, något som kanske även kan leda till projektarbeten eller framtida anställning. Vem vet? Studenterna får även ett certifikat som bevis att de deltagit i en innovativ process – ett värdefullt dokument för deras CV.

Läs mer om vad Södra och studenter från Linnéuniversitetet tyckte om att vara med om en Nutcracker >

Boka gärna ett möte eller kontakta oss för mer information!

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.