Workshop i försäljning för startups

För bolag antagna till inkubatorsverksamheten på Kalmar Science Park.

Som startup rör man sig ofta mellan att verifiera sin idé och att sälja den. Att identifiera behov, kundvärde och betalningsvilja är viktiga nycklar för att nå en hållbar utveckling i tidiga bolag. Att kunna visa på ”traction” är för många en avgörande faktor i dialogen med potentiella investerare och andra intressenter kring en startup.

I denna workshop, där vi träffas vid två tillfällen, får du med dig verktyg som hjälper dig att systematiskt bearbeta din marknad och du får handfasta tips på hur du på ett strukturerat sätt kan driva säljprocesser från start till mål. 
Vi kommer att titta närmare på hur du kan inleda en kunddialog på ett intressant sätt, hur du kan kartlägga behov och hur du kan paketera ett affärsförslag med hög träffsäkerhet. Vi kommer också att titta på viktiga faktorer för en lyckad förhandling och hur man når avslut. 

Del 1: Torsdagen 7:e oktober, 2021
Klockan 09.00 – 12.00

Del 2: Onsdagen 20:e oktober, 2021
Klockan 13.00 – 16.00

Mer om föreläsaren/eventet
Jag som håller i denna workshop heter Christian Malmsten och har arbetat med komplexa säljprocesser i över 25 år, sålt universitetsnära innovationer i 20 år och drivit sammanlagt fyra bolag. Idag driver jag Säljlabbet och har sedan 15 år tillbaka specialiserat mig på de säljutmaningar som finns just i startups.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.