Workshop i digital marknadsföring för startups

För bolag antagna till inkubatorsverksamheten på Kalmar Science Park

Välkommen till en grundläggande workshop i digital marknadsföring, fördelad på två halvdagar, under november månad. Om du undrar över vilken kanal som är rätt för dig, eller hur du ska kunna mäta effekten av dina marknadseffekter är det här tillfället för dig. 
 
Workshoppen kommer ge dig enkla och konkreta riktlinjer att förhålla sig till
när det kommer till marknadsföring. Den röda tråden kommer att vara att kunna koppla marknadsåtgärder till direkta effekter på affären. Marknadsföring ska inte vara pengar ner i ett svart hål, utan en investering bidrar till att växa verksamheten. 

Målet med utbildningen är att du ska komma därifrån dels med en konkret plan för hur just ditt bolag bör lägga upp sin strategi just här och nu, men också att du ska få en förståelse för de tankesätt och principer som all marknadsföring grundar sig i. På så vis är målet att du ska få effekt både direkt och långsiktigt. 
 
Del 1
Torsdagen 11 november, 2021
Klockan 09.00 – 12.00

Del 2
Torsdagen 18 november, 2021
Klockan 09 – 12.00

Om Martin Hällefors 
Kursledare är Martin Hällerfors, Business Manager på Viva Media, som har en stor erfarenhet av såväl digital strategi som de tekniska detaljerna i digital marknadsföring. Martin har en stor erfarenhet av just utbildning och håller regelbundet utbildningar med exempelvis Resumé och Gota Media.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >