Visselblåsaren Den nya lagen att ta hänsyn till som företagare

Det här evenemanget är öppet för alla.

Anslut till evenemanget på den här länken: https://bit.ly/3nH9vWm

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige.

Alla bolag berörs av visselblåsarlagens nya krav eftersom alla arbetstagare har rätt att visselblåsa. Och skulle du dessutom vara representant för bolag med mer än 50 anställda så är det bra att vet att det införs krav på att ni ska en tydliga rapporteringskanal om någon anställd vill visselblåsa. Är du arbetsgivare blir du även skyldig att tydligt informera dina arbetstagare om hur de ska gå till väga för att visselblåsa.

Torsdagen 27 januari, 2022
Klockan 11.00 – 12.15

Föreläsare
Under föredraget kommer Shkurta Pepaj och Elsa Elmgren Stenkula från Rosholm Dell Advokatbyrå AB gå igenom den nya visselblåsarlagen och vad du som arbetsgivare bör tänka på för att uppfylla lagens krav samt vilka krav som ställs på visselblåsaren. Vidare kommer vi att resonera kring hanteringen av de personuppgifter som behandlas vid en rapport från visselblåsare och ge tips på konkreta åtgärder att ditt bolag ska bli compliant med den nya lagen och med GDPR. Det kommer också kort informeras om den visselblåsarfunktion som tagits fram.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.