Tech-Frukost om AI, IoT och Innovation

Välkommen till Tech-Frukost om AI, IoT och Innovation hos Kalmar Science Park. Under frukosten får du inspiration och tips på hur du som företagare kan använda tekniska lösningar i din verksamhet med särskilt fokus på internet of things, IoT, datadriven utveckling och hållbar innovation.

Torsdag 28 september 2023
Klockan 7.45 – 9.15
Studion, Kalmar Science Park

Tech som utvecklar dina affärer
Under frukosten kommer du att få träffa forskare och ingenjörer från projekten HPC för SMF och IoT-lab för SMF 2.0 som finns på Linnéuniversitet. Du får inspirerande lösningar avseende datadriven utveckling och vad IoT kan möjliggöra för ditt företag. Du kommer också få träffa Kalmar Science Park som inspirerar dels kring inkubatorsprocessen och dels hur ditt företag kan dra nytta av hållbara innovationer. Frukosten genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet och Digitri.

Läs mer och anmäl dig på Linneuniversitetets hemsida

                              

                              

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.