Styrelseutbildning för startups

Välkommen till en riktigt spännande och intressant utbildning inom styrelsearbete för startups – speciellt riktad och enbart öppen till bolag antagna till Kalmar Science Parks inkubatorsverksamhet. 

Med Kenneth Lundin och Styrelsakademin
Utbildningen genomförs i samarbete med Styrelseakademin Sydost och kursledare är Kenneth Lundin, som är en erfaren internationell ledare med en karriär inom Telekom/IT och framförallt inom Microsoftkoncernen, både i Europa och Asien. Idag är Kenneth aktiv i ett flertal olika bolagsstyrelser och StyrelseAkademien, dels som ordförande för StyrelseAkademien i sydost, dels som ledamot i Sverigestyrelsen. För er som tycker att ansiktet är bekant är Kenneth även aktiv som affärsutvecklare inom inkubatorsverksamheten. 

Del 1 – Torsdag 3 maj kl. 13.00-16.00
Rätt styrning och rätt bemanning 

Bolagsstyrning, aktiebolagslagen, ägaransvar, styrande dokument, rollspel m.m. Valberedningens och styrelsens sammansättning, samarbete m.m. Sammanfattning och hemuppgift 

Del 2 – Torsdag 31 maj kl. 13.00-16.00
Rätt inriktning och rätt arbetssätt 

Strategiutveckling, samspel VD/Ledningsgrupp m.m. Styrelsemöten, årscykeln, material, beslutsunderlag m.m. Sammanfattning och nästa steg.

Lokal för båda tillfällena är Flundran på Kalmar Science Park.