Styrelseutbildning för startups

Välkommen till en riktigt spännande och intressant utbildning inom styrelsearbete för startups – speciellt riktad och enbart öppen för bolag antagna till Kalmar Science Parks inkubatorsverksamhet. 

Med Kenneth Lundin och Styrelsakademin
Utbildningen genomförs i samarbete med Styrelseakademin Sydost och kursledare är Kenneth Lundin, som är en erfaren internationell ledare med en karriär inom Telekom/IT och framförallt inom Microsoftkoncernen, både i Europa och Asien. Idag är Kenneth aktiv i ett flertal olika bolagsstyrelser och StyrelseAkademien, dels som ordförande för StyrelseAkademien i sydost, dels som ledamot i Sverigestyrelsen. För er som tycker att ansiktet är bekant är Kenneth även aktiv som affärsutvecklare inom inkubatorsverksamheten. 

Del 1 – måndag 12 dec kl. 13.00-16.00
Rätt styrning och rätt bemanning 

Bolagsstyrning, aktiebolagslagen, ägaransvar, styrande dokument, rollspel m.m. Valberedningens och styrelsens sammansättning, samarbete m.m. Sammanfattning och hemuppgift 

Del 2 – torsdag 15 dec kl. 09.00-12.00
Rätt inriktning och rätt arbetssätt 

Strategiutveckling, samspel VD/Ledningsgrupp m.m. Styrelsemöten, årscykeln, material, beslutsunderlag m.m. Sammanfattning och nästa steg.

Anmäl till ett eller båda passen!
Om det inte funkar att delta på båda passen så går det att anmäla sig till ett pass, de två hör ihop men är fristående pass. 

Lokal för båda tillfällena är E-health arena på Kalmar Science Park.
Digital möjlighet finns även via Microsoft teams.