Styrelseutbildning för startups

Välkommen till en riktigt spännande och intressant utbildning inom styrelsearbete för startups – speciellt riktad och enbart öppen till bolag antagna till Kalmar Science Parks inkubatorsverksamhet. 

Med Kenneth Lundin och Styrelsakademin
Utbildningen genomförs i samarbete med Styrelseakademin Sydost och kursledare är Kenneth Lundin, som är en erfaren internationell ledare med en karriär inom Telekom/IT och framförallt inom Microsoftkoncernen, både i Europa och Asien. Idag är Kenneth aktiv i ett flertal olika bolagsstyrelser och StyrelseAkademien, dels som ordförande för StyrelseAkademien i sydost, dels som ledamot i Sverigestyrelsen. För er som tycker att ansiktet är bekant är Kenneth även aktiv som affärsutvecklare inom inkubatorsverksamheten. 

Del 1 – Tisdag 15 okt kl. 9.00-12.00
Rätt styrning och rätt bemanning 

Bolagsstyrning, aktiebolagslagen, ägaransvar, styrande dokument, rollspel m.m. Valberedningens och styrelsens sammansättning, samarbete m.m. Sammanfattning och hemuppgift 

Del 2 – Onsdag 6 nov kl. 12.30-16.30
Rätt inriktning och rätt arbetssätt 

Strategiutveckling, samspel VD/Ledningsgrupp m.m. Styrelsemöten, årscykeln, material, beslutsunderlag m.m. Sammanfattning och nästa steg.

Anmäl till ett eller båda passen!
Om det inte funkar att delta på båda passen så går det att anmäla sig till ett pass, de två hör ihop men är fristående pass. 

Lokal för båda tillfällena är Inblicken på Kalmar Science Park.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.