Strategisk marknadsanalys för startups

Denna aktivitet riktar sig till företag anslutna till Kalmar Science Park Incubator!

Ett startupföretag gör många vägval och det gäller att fatta rätt beslut så att investeringar och åtgärder får största möjliga effekt. Den här utbildningen ger dig kunskap om hur du via olika typer av kund- och marknadsanalyser kan förenkla och underlätta det strategiska beslutsfattandet i företaget.

Genom utbildningen får du insikter om hur marknadsundersöknings- och analysarbetet fungerar, både teoretiskt och i praktiken. Vi går igenom analysmetoder och modeller som entreprenörer, marknadsförare och produktägare ofta använder som underlag i sina strategiarbeten. Fokus ligger på de analyser som är användbara för företag i uppstartskedet, såsom marknadspotential, konkurrentanalys, målgruppsbeskrivningar, segmentering, köpbeteende och positionering. Under utbildningen varvar vi teorier, case och praktiska tips.

Inför utbildningen kommer du få en kort webbenkät där du får svara på några frågor om ditt företags inriktning och ditt informationsbehov. Utbildningen anpassas därefter utifrån deltagarnas verksamheter. Efter utbildningen kommer det dessutom finnas möjlighet till individuella möten med Market Insight.   

Om Market Insight
Market Insight är ett konsultföretag som genomför marknadsundersökningar och marknadsanalyser som främst stödjer utvecklingsarbetet inom kund-, varumärkes- och konceptutveckling. Företaget ägs och drivs av Niklas Thuresson som har mer än 20 års erfarenhet av marknadsundersökningar och strategiskt analysarbete i olika befattningar.

Utbildningen är digital och du kommer få en länk som skickas till dig i god tid innan. Tänk på att ansluta i god tid innan seminariet och kontrollera ljud och bild.

Tisdagen 13 oktober, 2020
Klockan 10.00 – 15.00 med paus för lunch 

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.