Starta och driva företag – Infoträff

Starta och driva eget företag – enskild firma och AB!
 
Välkommen till infoträff där du får lära känna Kalmar Science Park, Nyföretagarcentrum, Skatteverket och Kalmar Kommuns företagslotsar! Vi är nyfikna på att lära känna dig som är blivande företagare eller som nyligen startat företag för vi tror vi kan hjälpa dig framåt med dina affärsidéer och nya företag.
 
Bland annat informerar vi om:

  • Affärsplanering
  • Marknad och försäljning
  • Skatt och moms
  • Ekonomi
  • Företagsformer
  • Registrering av företag
  • Nätverk, föredrag och mötesplatser
  • Näringslivskontakter
  • Finansiering och kapital
  • Inspirerande företag

Tid
17.00-20.00 ca

Plats
Lokal Flundran, Bredbandet 1, Varvsholmen

Välkommen!

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.