Öppna data skapar nya affärsmöjligheter

Data från offentliga verksamheter är idag en viktig samhällsresurs. Genom att offentliga verksamheter publicerar sina data som öppna data skapas nya förutsättningar för näringsliv, akademi, press och media samt allmänheten att få tillgång till information som tidigare varit inlåst i de offentliga verksamheternas it-system. Öppna data förväntas leda till ökad innovationskraft och tillväxt i samhället. Likaså till ökad insyn, effektivitet och kvalitet inom den offentliga sektorn i stort.

Kalmar Science Park bjuder in till ett webbinarie om vad öppna data är och dess nytta. Du kommer att få ta del av konkreta exempel på hur öppna data kan användas för olika ändamål och vilken nytta det kan leda till. Du kommer även att få information om den förstudie som pågår i Kalmar Län om att etablera en regional samverkan inom öppna data. Förstudien kommer även undersöka vilken information som näringsliv och universitet efterfrågar som öppna data. Syftet är bland annat att främja näringslivsklimatet i Kalmar län.

Om du vill lära dig mer om öppna data och vara med och påverka vilka öppna data som kommunala och regionala verksamheter i Kalmar län bör publicera, så ska du passa på och anmäla dig till webbinariet!

Onsdagen 7 april, 2021
Klockan 09.15 – 10.00

Mer om föreläsaren Fredrik Eriksson från Knowit
Fredrik har arbetat med öppna data i drygt 10 år. Inledningsvis i rollen som it-strateg på Linköpings kommun. Han var Initiativtagare till den nationella samordning som bedrevs inom SKR under åren 2013-2016. Vid den tidpunkten var Sverige inte moget för öppna data vilket återspeglas i OECD:s rapport om öppna data 2017 och 2019 med bottenplaceringar. Sedan 2018 är Fredrik engagerad av Västra Götaland för att utreda, etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna data. Som en effekt av detta uppdrag hjälper Fredrik och hans kollegor även andra regioner i Sverige med att utreda möjligheterna till att etablera en liknande samverkan.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

            

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.