Näringsliv och innovation – Så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län

Satsningen eHealth Arena har nu varit igång i två år – det uppmärksammar vi med en erfarenhetskonferens den 14 oktober!

Under konferensen kommer ni att få ta del av det arbete som skett inom satsningen så här långt. Tyngdpunkten för dagen är en rad berättelser från bolag som befinner sig i olika utvecklingsskeden och deras resa, samt initiativ där det offentliga och näringslivet möts. 

Konferensen blir både fysisk och digital! Vill du vara med på plats i Kalmarsalen är du alltså välkommen att vara det, men det går också bra att följa konferensen digitalt. 

Datum: 14 oktober 2021
Tid: 13.00 – 16.30
Plats: Digital sändning, länk kommer att skickas till samtliga anmälda

Preliminärt program 

13.00   Välkomna!
Två år har gått: eHealth Arena – en livsviktig satsning
Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
13.10 Vi startade i Kalmar län – nu väntar världen? 
Martin Carlsson, M.D., PhD, Docent & Ulrika Lönnbom, Hälsovetare, Accumbo
13.30 När livet vänder – nu vill vi göra skillnad på riktigt!
Victoria Vestman & Anna Wahlstam, Vestman & Wahlstam
13.50 NorthernLight Diagnostic: Vi valde Kalmar län!
Jan Furuvald, VD, NorthernLight Diagnostic
14.10 Kommunen som hackar för hopp och hälsa
Magnus Garp, digitaliseringsledare, Kalmar kommun
14.30 Paus
14.50 Var finns kapitalet och hur kommer man åt det? 
Kenneth Lundin, ordförande, ALMI Invest & Björn Larsson, VD, Beels Consulting
15.10 The Enzo Way: vad har IKEA gemensamt med mental hållbarhet?
Björn Mortensen, Enzo Group International
15.30 I Kalmar län vill vi vara loket
Pär Holgersson, Senior Advisor, Cambio Healthcare Systems
15.50  Internationell och nationell samverkan som öppnar nya möjligheter
Evalill Nilsson, verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet & Fia Mårdfelt, projektledare eHealth Arena
16.10 Summering och avslutning
Mattias Adolfson, regionråd, Region Kalmar län; Ann-Charlotte Larsson,vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet & Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Eifrém, 072-466 73 79, alt, maria.eifrem@ehealtharena.se

Varmt välkomna!  

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.