Livsviktiga Samtal maj

Livsviktiga Samtal

Välkommen till eHealth Arenas seminarieserie "Livsviktiga Samtal", där vi regelbundet presenterar föreläsningar inom ämnet e-hälsa och digitalisering. 

7 maj: Hur och varför digitaliserar vi vården? Ett perspektiv på framtidens e-hälsa och dess effekter
Välkommen till det andra seminariet i vår serie Livsviktiga Samtal, denna gång i samarbete med Consid. Seminariet handlar om hur vården kan ta tillvara på möjligheterna inom området digitalisering. Genom att använda stödprocesser kan man till exempel förenkla och förstärka människors hälsa och självständighet, eller underlätta i administrativa processer. Men digitalisering handlar om mycket mer än enbart införandet av teknologi. Den stora utmaningen är hur man skapar förutsättningar för synergier mellan individ och teknologi – och hur regioner och kommuner lyckas med att rusta individer och institutioner med lämpliga färdigheter och förutsättningar som krävs för en digital omställning.

Seminariet kommer att centreras utifrån följande avsnitt:

  • Digitalisering och värdeskapande – vad innebär detta?
  • Robotisering eller digitalisering – med vården i fokus
  • Kognitiva barriärer – hur förflyttar vi oss, och hur påverkar våra värderingar förändringsprocessen?
  • Behov och förutsättningar – vilka är de främsta utmaningarna?
  • Hur kan digitaliseringen realiseras? Vad blir effekterna?

Genom denna presentation kommer vi att stimulera till en diskussion kring frågor såsom:

  • Hur frigör vi mer tid för det personliga mötet?
  • Hur skapar vi möjligheter för själv-monitorering?
  • Hur kan vi stärka anhörigas förmågor kring vård av nära?
  • Vad krävs för att vi ska kunna digitalisera vård och omsorg? 

Datum: 7 maj 2020
Tid: 14.00-15.30
Plats: digitalt möte via Zoom, länk skickas ut till samtliga anmälda deltagare

Inbjuden talare är Andreas Flordin från Consid. Andreas har forskat inom området digitalisering och arbetar idag som konsult, ofta med verksamheter där målet är att ta fram en plan för deras digitala initiativ och artikulera allt från behov och utmaningar till potentiella effekter.

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan till seminariet är nu stängd. Önskar du registrera dig, vänligen kontakta Maria Eifrém på maria.eifrem@ehealtharena.se

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.