Let´s incubate and celebrate Alertix Veterinary Diagnostics

Alertix Veterinary Diagnostics AB är ett av alla våra framgångsrika företag som genomgått vår inkubatorsprocess. Det är nu dags för dem att gå vidare och vi hoppas att du vill vara med och fira detta med oss! Så häng på och ta del av deras berättelser kring framgångsrika händelser, misstag och erfarenheter från sin tillväxtresa, med tips och råd till andra som drömmer om att utveckla sin egen idé och drivkraft. 

Tisdagen 14 december, 2021
Klockan 14.00 – 15.00
Online, via Teams

Alertix Vetrinary Diagnostics AB
Precis som hos människor är cancer vanligt hos hundar, katter och hästar. Risken för cancer ökar med ålder och en tidig diagnos kan vara avgörande för framgångsrik behandling. Men cancer hos sällskapsdjur upptäcks ofta när det är för sent för behandling, varför det är avgörande för veterinärer att ha pålitliga verktyg i sin diagnostiska verktygslåda.

Alertix Veterinary Diagnostics AB (Alertix) utvecklar biomarkörer för onormal celltillväxt som kan användas för upptäckt av cancer, under och efter cancerbehandling samt för att särskilja cancer från andra sjukdomar som t.ex. Irritable Bowel Disease (IBD). 

Medan andra metoder, oftast radiologiska, ger en ögonblicksbild av tumörens storlek, visar Alertix metod på aggressiviteten hos tumören och om den utgör ett akut hälsohot.

Alertix erbjuder ett enkelt blodtest som är mycket kostnadseffektivt avseende arbetstid, utrustning och material.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.