Workshop för anslutna bolag – Ledarskap för förnyelse och förändring på riktigt

En workshop för bolag som är anslutna till Kalmar Science Park.

Ledarskap som bidrar till fortsatt utveckling eller förnyelse i företag och organisationer. En föreläsnings- och workshopserie i tre delar. Varje del startar med öppen föreläsning och fortsätter direkt efter med workshop. En workshop där föredragsledaren Magnus Forslund leder mötet och där du diskuterar och samtalar med representanter från andra anslutna företag, ca 6-9 personer totalt. Vid anmälan görs det till hela serien det vill säga, anmälan görs en gång för deltagande vid varje workshop

Det här är en workshop i tre delar på tre olika datum. Du behöver bara anmäla dig en gång för att få närvara på hela serien.

Workshopserie: Ledarskap för förnyelse och förändring (och förändring på riktigt)

Del 1 – Hur börjar man?
Hur går en förändringsprocess till? Finns det några genvägar till framgång och vad ska du som chef och ledare se upp för? Metoder och verktyg för att komma i gång.

Måndagen 26 september, 2022
Klockan 13.15 – 16.00

Del 2 – När det inte går som man vill
Vad händer om medarbetarna inte vill delta i förändringsarbetet? Problem uppstår alltid. Här fokuserar vi på metoder som kan föra arbetet framåt och hur du kan få ny fart i en förändring som stannat av.

Onsdagen 26 oktober, 2022
Klockan 09.00 – 11.45

Del 3 – Att bygga förnyelseförmåga
I dagens turbulenta värld kan vi inte nöja oss med att förändringar då och då. Vi behöver ha en förnyelseförmåga som gör att vi är duktiga på att kontinuerligt utveckla oss. För att kunna bygga en sådan tittar vi här närmare på hur du som chef och ledare kan utnyttja – inte vara rädd för – turbulens, konflikter och osäkerhet.

Torsdagen 19 januari, 2023
Klockan 09.00 – 11.45

Föreläsningarna genomför Kalmar Science Park i samarbete med Centrum för ledarskap i Småland och Ledarkunskap.se är en del av ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Mer om föreläsaren/eventet
Magnus Forslund, lektor och forskare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Magnus är initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland och är särskilt intresserad av förändrings- och förnyelseprocesser.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.