Ledarskap för förnyelse – När det inte går som man vill och hur får man med sig medarbetare?

Den här träffen är en av tre öppna föredrag på temat Ledarskap för förnyelse och förändring på riktigt.

Del 2 av 3 fristående avsnitt
När det inte går som man vill och hur får man med sig medarbetare?

Separat anmälan till varje del. Del 3 är den 19 januari och handlar om: Att bygga förnyelseförmåga.

Vad händer om medarbetarna inte vill delta i förändringsarbetet? Problem uppstår alltid. I del 2 fokuserar vi på metoder som kan föra arbetet framåt och hur du kan få ny fart i en förändring som stannat av.

Föreläsningarna genomför Kalmar Science Park i samarbete med Centrum för ledarskap i Småland och Ledarkunskap.se. Föredraget är en del av ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Onsdagen 26 oktober, 2022
Klockan 09.00 – 10.00

Föreläsare
Magnus Forslund, lektor och forskare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Magnus är initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland och är särskilt intresserad av förändrings- och förnyelseprocesser

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.