Ledarskap för förnyelse – Bygga förnyelseskapande organisation

Den här träffen är en av tre öppna föredrag på temat Ledarskap för förnyelse och förändring och förändring på riktigt.

Del 3 – Att bygga förnyelseförmåga
I dagens turbulenta värld kan vi inte nöja oss med att förändringar då och då. Vi behöver ha en förnyelseförmåga som gör att vi är duktiga på att kontinuerligt utveckla oss. För att kunna bygga en sådan tittar vi här närmare på hur du som chef och ledare kan utnyttja – inte vara rädd för – turbulens, konflikter och osäkerhet. Del 3 av 3 fristående avsnitt. 

Föreläsningarna genomför Kalmar Science Park i samarbete med Centrum för ledarskap i Småland och Ledarkunskap.se är en del av ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Torsdagen 19 januari, 2023
Klockan 09.00 – 10.00

Föreläsare
Magnus Forslund, lektor och forskare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Magnus är initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland och är särskilt intresserad av förändrings- och förnyelseprocesser

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >