Konflikter? Hur hanterar vi det?

Det här evenemanget är öppet för alla.

Konflikter, stora som små, är en del i vårt dagliga liv hemma, i nyhetsflödet och på arbetet. Hur kan du som chef och ledare förebygga och hantera konflikter på din arbetsplats?
Konflikter och konflikthantering är svårt, det tycker de flesta. Som chef och ledare har du ett ansvar för att lösa och helst förebygga konflikter. Så hur gör man då? Är det någon skillnad på att lösa vardagliga problem i ett arbetslag i Småland än att mäkla fred i FN?

Tisdagen 25 januari, 2022
Klockan 08.30 – 10.00
Online, via Teams

Föreläsare
Johan Sjöö, organisationspsykolog på JS Organisationspsykolog AB delar med sig av vad han ser som vanliga misstag, om vikten av att våga agera tidigt och förstå att konflikter rätt hanterade kan vara en hävstång för utveckling och effektivitet. I hans arbete med organisations- och ledarskapsutveckling möter han ofta önskemål om just hjälp med konflikthantering.

Manuela Nilsson, docent i Freds- och utvecklingsstudier på Linnéuniversitetet forskar på internationella fredsbyggande processer efter beväpnade konflikter. Manuela har arbetat i projekt med FN och bott och verkat i en rad länder, bland annat i Nicaragua där hon deltog i fredsbyggandet efter kriget. Hon undervisar i konfliktomvandling, förhandlingar och medlingsstrategier.

Detta seminariet genomförs i samarbete med Centrum för ledarskap i Småland och projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland, ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.