IT-pub blir digital IT-nätverksträff hos Tieto

Välkommen till en digital IT-nätverksträff! 

Värdföretag denna gång är TietoEvry, Mikael Ekström och Rune Eide som berättar om HSB Living Lab som är en svensk unik öppen arena för alla att ansöka om att få forska och utveckla t ex digitala produkter och tjänster kopplade till framtidens boende. En unik miljö för utveckling och möjlighet för utvecklare. Mikael kommer också berätta om deras egna och internationellt uppmärksammade projekt BeeLab som bl a drivits inom ramen för HSB living lab och de metoder, funktioner och plattformar de använt vid utvecklingen av den digitala uppkopplade bikupan.

Vi delar erfarenheter i Zooms Breakoutroom om tips på bra digitala arbetssätt och vi träffas digitalt såväl företag, organisationer och studenter. IT-puben får vi ta vid senare tillfälle efter Corona.

Torsdag 28  maj 2020 
Klockan 15.00-16.00 
 
Via länk på Zoom. Skickas ut till anmälda inför träffen.

Hållpunkter

  • Värdföretag Tieto Evry 
    Rune Eide/Mikael Ekström inleder 5 minuter med att presentera TietoEvry.
  • HSB Living Lab och BeeLab
    Mikael Ekström Lindström om HSB Living Lab som är en svensk unik öppen arena för allaatt ansöka om att få forska och utveckla t ex digitala produkter och tjänster kopplade till framtidens boende. BeeLab har rönt enormt stort nationellt och internationellt intresse och till och med svenska ambassaden i USA har twittrat om projektet. Vi beskriver BeeLabs metoder och funktioner med en ”RasBery Pi”-baserad IoT-gateway, och med flertalet olika sensorer i bikupan, samt kopplingen mot AWS IoT plattformen som molntjänst för slutanvändare. Även roller och olika ”kundnyttor” i projektet beskrivs, och framtida planer för vidareutveckling.
  • Breakoutroom och kontaktskapande
    Vi delar upp oss i digitala zoom-grupper och på ett lättsamt sätt delar med oss av erfarenheter och reflektioner från föredraget.

Mötesarrangör och frågor
Mats Olsson, tel 070-5211694 eller Patrik Karlsson, tel 072-5287156

Inför eventet ber vi dig läsa igenom Kalmar Science Parks uppförandekod >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.