IT-nätverksträff – Studenter sätter tänderna i ert projekt i exjobb

En aktivitet för IT- och AI-nätverken.
Exjobbpresentationer, maskininlärning, bikupor och nätverkande. Följ med och lyssna på spännande och goda exempel där företag och IT-studenter har samverkat vid exjobb. Det är redan nu dags att börja tänka på hur du och ditt företag kan dra nytta av studenter i ert utvecklingsarbete genom att engagera dem under deras exjobb till våren.

Få inspiration och information till att samarbeta med studenter i utvecklingsprojekt genom exjobb. Kom och ta del av spännande presentationer som genomfördes under våren 2021. Du får höra vad som har genomförts, hur studenterna upplevde det och hur företagen de samarbetat med upplevde det. Få information om processen att samverka med studenter. 

Mer om föreläsaren/eventet
Studenterna Danny och Amer kommer att berätta om det arbete de gjorde med TietoEvry och hur samarbetet gick till. ”Vi har i vårt arbete undersökt om det finns möjlighet att hitta avvikelser i ljuddata från bikupor med hjälp av maskininlärning och ljudanalys. Arbetet omfattar inspelning av ljuddata (från bikupor lokaliserade i Ålems kyrkby)”

Ruslan Abdulins exjobb inom AI är genomfört tillsammans med Softwerk AB, Södra och arkeologer vid Linnéuniversitetet. Exjobbet och utvecklingsprojektet handlar om att upptäcka historiska lämningar i skogar. Detta genom Machine Learning, Light Detection and Ranging (LIDAR).

Peter Adiels och Daniel Toll berättar om hur det går till för dig och ditt företag att samverka med studenter vid exjobb. Peter är universitetsadjunkt, Institutionen för Informatik och Daniel universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik. Bägge från Linnéuniversitetet. 

Föreläsare
Studenterna Danny, Amer och Ruslan Abdulin
Daniel Toll, se ovan
Peter Adiels, se ovan

Torsdagen 26 augusti, 2021
Klockan 15.00 – 16.00

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.