IT i offentlig sektor – när du vill göra skillnad

Detta evenemang är en del av digitala veckan och är öppen för alla. Läs mer om digitala veckan här.

Med 9000 användare, 1400 servrar, 400 IT-system och cirka 180 medarbetare är Region Kalmar län länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. Att arbeta med IT i regionen är speciellt och unikt. Fokus är att skapa förutsättningar för en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i hela länet. Alla dessa verksamheter är idag mer eller mindre beroende av någon form av IT-system och det är extra viktigt att denna utrustning fungerar, eftersom det ytterst kan innebära skillnaden mellan liv och död. Per Engström, tillförordnad IT-direktör på Region Kalmar Län, berättar vilken möjliggörare digital teknik är för länet i stort och hur regionen vill bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Kalmar Kommun är regionens största kommun med över 5000 anställda. IT och digital teknik är en möjliggörare, inte minst för bättre insikter och ökad effektivitet – med Kalmars invånare i fokus. Tillsammans med Anna Stålbrand Sundh, Kalmar Kommuns koncernövergripande IT-chef får vi lyssna till hur viktig digitaliseringen är för Kalmar Kommun, vilken möjliggörare den är för att möta de förväntningar som finns från både befintliga och kommande invånare.

Länken till seminariet får du i bekräftelsemejlet när du anmäler dig. Har du problem att ansluta eller inte hittar länken, kontakta Henric Andreasson.

Onsdagen 16 november, 2022
Klockan 11.00 – 12.00
Plats: Online, via Teams eller eHealth Arena, Kalmar Science Park, Bredbandet 1, 39251 Kalmar.

Mer om föreläsarna

Anna Stålbrand Sundh, Kalmar kommuns koncernövergripande IT-chef. Över 30 års erfarenhet i IT-branschen, drivs av utmaningar, utveckling och förbättringsarbete.


Per Engström, tillförordnad IT-direktör på Region Kalmar Län. IT har varit en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. Började som tekniker, fortsatte inom försäljning och har sedan arbetat som ledare och chef i olika roller. Gillar att skapa förutsättningar för välmående och högpresterande medarbetare.

                

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.