Incubatorutbildning: Rätt pris direkt!

För företag anslutna till Kalmar Science Park Incubator.
Trots stora investeringar uppnår tre av fyra innovationer inte sina försäljnings- eller lönsamhetsmål och av alla start-ups är det över 90% som misslyckas. Den vanligaste orsaken är att det inte finns tillräckligt många kunder med det problem som innovationen löser som dessutom är villiga att betala det pris som begärs.
Många innovationsprojekt, både hos stora bolag och start-ups, drivs baserat på en förhoppning att man ska få betalt utan att veta om det finns rätt förutsättningar. Det saknas en tydlig plan för hur man ska sätta priset som är den enskilt mest kritiska faktorn för om en innovation kommer att generera lönsamhet eller ej.
Genom att tidigt i innovationsprocessen börja jobba med prissättningen skapas goda förutsättningar att utveckla en produkt eller tjänst med rätt egenskaper som matchar kundens villighet att betala. Om hur du fångar värdet av din produkt eller tjänst samt exempel på detta kommer dagen att handla om.
Under utbildningen kommer vi bland annat gå igenom: 
• Pris och prisstrategier – en överblick
• Marknadspositionering
• Egenskaper, nytta och kundvärde
• Kommersiell lönsamhetsstyrning
• Prisstrategier och prismodeller
Vår föreläsning den 1 juni klockan 09-12 kommer endast att genomföras fysiskt på Kalmar Science Park.
Möjlighet till Individuell rådgivning
I samband med denna utbildning ges även möjlighet till individuell rådgivning (2 timmar bokningsbart under 1 juni från kl 13 – 17 respektive 2 juni mellan 08 – 17 som bokas på följande Doodle: https://doodle.com/meeting/organize/id/dBBjEnYd

Onsdagen 1 juni, 2022
Klockan 09.00 – 12.00

Om Implity Consulting
Åke Wallbäcks och Stefan Ekström har mer än 40 års praktisk erfarenhet från det dagliga operationella utmaningarna inom pris- och lönsamhetstyrning.  Genom ett genuint fokus på kundnytta och kundvärde ger vi metoder och processer till start-ups för att bättre fånga värdet på och prissätta sina innovationer, detta baserat på sin egenutvecklade ProPricing Canvasmetodik.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.