Hantera juridiken från startup till scaleup

Kalmar Science Park, i samarbete med RosholmDell Advokatbyrå, presenterar en utbildningssession speciellt utformad för startups inom vår inkubator. Denna session är till för att utrusta er med nödvändiga kunskaper och verktyg för att framgångsrikt navigera genom de legala utmaningarna som en växande startup kan möta.

Innehållet i utbildningen:

  • Startups legala resa: Förstå de legala frågorna som uppstår under olika tillväxtfaser.
  • Effektivitet i juridiska hanteringen: Vikten av bootstrapping även inom juridiska aspekter.
  • Centrala legala frågor: Djupdykning i frågor som bolagsbildning, IP, ägar- och styrelsefrågor, kapitalanskaffning, incitamentsprogram, och compliance med fokus på hur hantera den stora regelbördan på ett effektivt sätt.
  • Interaktiva sessioner: Utbildningen innehåller en blandning av föreläsningar, diskussioner och workshops.

Mål med utbildningen: Att ni som deltagare får med er viktiga legala kunskaper som är essentiella för en startups utveckling och lär er hantera dessa frågor på ett effektivt sätt.

Fredag 19 januari, 2024
Klockan 10.30 – 16.00

Om föreläsarna

  • Jonas Axelson – Med en gedigen bakgrund inom affärsjuridik, finans och affärsledning, är Jonas en expert på bolagsbyggande, företagsstyrning och regelefterlevnad. Hans erfarenheter sträcker sig från att vara COO och partner i en startup till att ge råd om dataskydd och informationssäkerhet.
  • Kerstin Eifrém – Gruppledare med specialisering inom compliance och regulatory på RosholmDell Advokatbyrå. Kerstins juridiska expertis spänner över kommersiella avtal, dataskydd, e-handel, arbetsrätt och arbetsmiljö. Hennes erfarenhet från Centrum för Rättvisa och PwC tillför en unika insikter till hennes affärsjuridiska rådgivning.

Om RosholmDell
Sedan 2011 är RosholmDell en affärsjuridisk advokatbyrå som levererar högkvalitativ Användbar Juridik. Som en full-service-byrå inom affärsjuridik stöttar vi cirka 450 kunder, från startups till globala industrikoncerner. RosholmDell har hjälp ett stort antal framgångsrika startups från första finansieringsrundan till exit. Genom att tillämpa LEAN-principer fokuserar RosholmDell på användbara och värdeskapande lösningar. Målet är att göra kunderna framgångsrika genom effektiva lösningar, anpassade efter varje unikt ärende. Detta försöker RosholmDell uppnå genom ett prestigelöst samarbete, med kundens framgång i fokus.
 

Bild och film
Vid våra aktiviteter kan det förekomma fotografering och filmning. Materialet kan komma att användas i våra marknadsföringskanaler samt i utskick om våra aktiviteter och verksamhet. Meddela oss på info@kalmarsciencepark.se om du ej vill medverka på bild. 

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.