Hållbarhet – så här blir det en affärsfördel

För företag anslutna till Kalmar Science Park inkubatorsprogram

Varmt välkomna till en inspirerande och kunskapsintensiv kring affärsmässig hållbarhet med syfte att du själv som entreprenör skall kunna bedöma vilken strategisk affärsrelevans som hållbarhet har för din verksamhet. Vi kommer ge dig nödvändig kunskap och verktyg för att göra din startup ”hållbarhetsredo”. 

Exempel på innehåll: Kundvärden, definitioner, investerarkrav, certifiering, innovationsexempel, case, EU-initiativ, globala mål med mera.

Exempel på verktyg: Hållbarhetsstrategi (Sustainability Strategy Board), Affärsmodelluppdatering (Sustainable Business Model Canvas), Kommunikationsplattform, Egendeklaration för tredjepartsverifiering, 

Fredag 3:e mars, 2023
Klockan 10:30 – 15.00

Mer om föreläsarna
Beata Pontén, från Allies AB. Vetgirig entreprenör, processrådgivare, problemlösare, hållbarhetsexpert och strategisk kommunikatör med decenniers kunskapsinhämtning från hållbarhetsarbete i bolag av alla storlekar och former. Aktuell med Allies-avknoppningen WhyWay som gör internationell hållbarhetsvisdom tillgänglig för små och medelstora företag och individer.

Daniel Steinholtz från Allies AB. Engagerad rådgivare, internationell hållbarhetsexpert, författare, entreprenör, tidigare rådgivare åt regeringskansliet och mångårig erfarenhet från affärsmässig hållbarhet i mindre och medelstora företag. Delansvarig i utvecklingen av WhyWay i syfte att accelerera utvecklingen till ett hållbart samhälle.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.