Grundläggande GDPR-workshop för ditt företag

Workshop för bolag som är anslutna till Kalmar Science Parks Associate eller Digital business-kluster.
 
Dataskyddsförordningen, GDPR, har nu varit i kraft i fyra år. Under 2018 gjorde många bolag ett första arbete med att implementera reglerna i sin verksamhet. Dataskyddsområdet ändras hela tiden, bland annat kom Schrems II-domen i juli 2020 och påverkade hur personuppgifter får överföras till USA. De snabba förändringarna gör det viktigt att hålla sig uppdaterad kring vad som gäller på dataskyddsområdet. RosholmDell Advokatbyrå arbetar med att göra GDPR så lätthanterligt som möjligt.
 
Tillsammans med Elsa Elmgren Stenkula från RosholmDell kommer du under första timmen, 11-12, få lyssna till en föreläsning med syftet att belysa den affärsmässiga vinsten och utmaningarna kring GDPR och hur de kan hanteras.
  
Efter lunch kommer vi mellan 13-16 arbeta i grupper och ge dig fördjupade kunskaper om hur ditt företag kan jobba inom exempelvis följande områden: 
 
Klassificering av personuppgifter,
Rättslig grund, 
De registrerades rättigheter, 
Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard,
Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal, 
ra register över behandling samt
Informationssäkerhet och personuppgiftsincidenter

Efter workshopen är målsättningen att du och ditt företag ska känna att ni har en god orientering inom GDPR, för att kunna fortsätta arbeta med de konkreta verktygen du får till exempel avtalsmallar, checklistor, rutindokument.

Under workshopen finns möjlighet till lunch mot självkostnadspris hos Jonas Mat & Event, en trappa ned.

Det är begränsat antal platser och anmälan avser både del 1 – föreläsningen och del 2 – workshopen.

Sista anmälningsdag är måndagen 24 oktober kl 22.00.

Vid frågor, kontakta Henric Andreasson.

Torsdagen 27 oktober, 2022
Klockan 11.00 – 16.00

Föreläsare
Elsa Elmgren Stenkula, biträdande jurist RosholmDell Advokatbyrå.
Elsa ingår i byråns Compliance-grupp och har flerårig erfarenhet från GDPR-relaterade ärenden.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.