Grundkurs i hållbar affärsutveckling och CSR

Välkommen till en kreativ grundkurs i hållbar affärsutveckling med fokus på Corporate Social Responsibility, CSR. Öppen för dig som är ansluten till Kalmar Science Park, det vill säga är med i Incubator, Associate eller Digital Business

Kursen leds av Christel Liljegren på Energikontor Sydost och Jessica Bergsjö, Firman AB som menar att det inte behöver vara dyrt, tidskrävande eller svårt att jobba med hållbarhet. CSR skapar stolthet, tillfredsställelse och ett mervärde i dina produkter och för dina kunder.

Måndag 29 april 2019
Klockan 13.00-17.00

Lokal Flundran, Kalmar Science Park

Om kursen
Under kursen fokuserar vi på att bygga starka och framtidssäkra bolag med utgångspunkt i modernt hållbarhetsarbete. Utbildningen ger dig en rejäl dos inspiration i hur du utifrån FN:s globala hållbarhetsmål kan skapa dig en verktygslåda för att införa Corporate Social Responsibility i ditt dagliga arbete. 

Under kursen får du
– Omvärldsspaning med goda och dåliga exempel 
– Uppdatera dig på FN:s globala mål och följa omvandlingen till nationella, regionala och lokala ambitioner
– En workshop om hur du kan bidra och implementera hållbarhet i din affärsmodell

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.